شعر های من

شراب تلخ می خواهم کشم بر سر روم تا اوج به دریا دل زنم شاید کشد ما را به خود این موج

عشق یعنی: یک نگاه و یک نظر

                    عشق یعنی:شب نخفتن تا سحر

                                       عشق یعنی: درد دل های جنون

                                                          عشق یعنی: دیده های پرزخون

عشق یعنی: انتظـار لحـظه ها

                   عشق یعنی: شمع ها پروانه ها

                                     عشق یعنی: خار و گل آغوش هم

                                                       عشق یعنی: فرقت و دوری و غم

عشق یعنی:  لحظه دیـــدار  یار

                    عشق یعنی: غصه های بی شمار

                                      عشق یعنی: گریه های روز و شب

                                                          عشق یعنی: شکوه های زیر لب

عشق یعنی: هم نفس با گل شدن

                   عشق یعنی: لحظه ای بلبل شدن

                                       عشق یعنی: رود های پرخروش

                                                         عشق یعنی: زندگی پر جنب و جوش

عشق یعنی: مست گشتن از فراق

                   عشق یعنی: اتحــادی بی نفاق

                                     عشق یعنی: انتظــــــــار آمدن

                                                       عشق یعنی: شاد گشتن .پر زدن

عشق یعنی: لحظه وصل و وصال

                  عشق یعنی: دوری از درد و ملال

                                    عشق یعنی: خـــاطرات بچگی

                                                        عشق یعنی: لحظه لحظه زندگی

عشق یعنی: حسرت هم صحبتی

                  عشق یعنی: قـــدرت بی قدرتی

                                      عشق یعنی: کندن زآن بیستون

                                                        عشق یعنی: رفتن از مرز جنـون

عشق یعنی: صد سوال بی جواب

                عشق یعنی: حسرت یک لحظه خواب

                                   عشق یعنی: رفتن گرد و غبار

                                                       عشق یعنی: بهترین شعر و شعار

عشق یعنی: خارهای تیز و تند

                   عشق یعنی: یک رقم اما نه رند

                                    عشق یعنی: خفتن آغوش نگار

                                                    عشق یعنی: انتظار و انتظار و انتظار

نوشته شده در چهارشنبه 12 تیر 1387ساعت 18:47 توسط م.ن آراز| 5 نظر|

Design By : Mihantheme