شعر های من

شراب تلخ می خواهم کشم بر سر روم تا اوج به دریا دل زنم شاید کشد ما را به خود این موج

              دلم خواهد که برگردم

                              به جایی که طلوع صبح

                                               کند بیدار مرا از خواب

                                                          صدای بلبلی خوش صوت

             ولی افسوس راهی نیست

                             رهی که کور سویی نور

                                              نشانم تا دهد مقصد

              منی گم کرده اینجا راه

                              توان ایستادن را

                                       نمی بینم به پاهایم

             غباری بسته چشمانم

                         نمی دانم کجاهستم

                                           چه می خواهم

            دلی دیوانه ، سرگشته

                            درون سینه ام دارم

                                 مرا با خود کشد هر جا که می خواهد

                                                                         خودش داند

             کنم از این هیاهوها

                         خودم را دور تا آنجا

                                           توان رفتنم باشد

               چقدر بیزارم از اینجا

                                   از این آشوب

                                   از این بلوا

                                                 ندارم روز و شب یکدم

                                                                   خیالی راحت و آرام

                       به هم می ریزد افکارم

                                     صداهایی چه ناهنجار

                                                 عذابم می دهد اینجا

 

نوشته شده در شنبه 5 مرداد 1387ساعت 15:41 توسط م.ن آراز| 10 نظر|

Design By : Mihantheme