شعر های من

شراب تلخ می خواهم کشم بر سر روم تا اوج به دریا دل زنم شاید کشد ما را به خود این موج


In the morning
When the sun
Is just starting to light the day
I am awakened
And my first thoughts are of you  


At night
I stare at the dark trees
Silhouetted against the quiet stars
I am entranced into a complete
Peacefulness
And my last thoughts are of you

نوشته شده در دوشنبه 13 اردیبهشت 1389ساعت 16:18 توسط م.ن آراز| 2 نظر|

Design By : Mihantheme