شعر های من

شراب تلخ می خواهم کشم بر سر روم تا اوج به دریا دل زنم شاید کشد ما را به خود این موج

من از تنهایی و غم ها

من از دلتنگی شب ها

پناه آورده ام اینجا

من از درد فزون عشق

من از دریای خون عشق

پناه آورده ام اینجا

من از دست جفاکاران

زمعشوقان بی ایمان

پناه آورده ام اینجا

من از دریای طوفانی

من از دست پریشانی

پناه آورده ام اینجا

من از این تیرگی بخت

من از این روزگار سخت

پناه آورده ام اینجا

نوشته شده در شنبه 4 خرداد 1387ساعت 23:17 توسط م.ن آراز| 1 نظر|

Design By : Mihantheme