شعر های من

شراب تلخ می خواهم کشم بر سر روم تا اوج به دریا دل زنم شاید کشد ما را به خود این موج

What lies behind us and what lies before us

               are tiny matters compared to what lies whitin us

هر آنچه در پشت سر داریم و هر انچه در پیش رو داریم

در قیاس با آنچه در درون ما نهفته است خقیر و ناچیز است

 

 

نوشته شده در دوشنبه 13 خرداد 1387ساعت 13:04 توسط م.ن آراز| 2 نظر|

Design By : Mihantheme